Ffoniwch ni nawr 02920 799 133
  • Mae pobl oedran gwaith o bob lefel a gallu’n cael trafferth gyda Saesneg a Mathemateg, amcangyfrifir bod 47% o oedolion sy’n gweithio angen datblygu’u sgiliau.
  • Gwellwch eich sgiliau Saesneg a’ch gallu i gyfathrebu gyda phecyn teilwredig o hyfforddiant yn y gwaith sydd wedi’i ariannu’n llawn
  • Gwellwch eich sgiliau rhifedd gyda phecyn teilwredig o hyfforddiant yn y gwaith sydd wedi’i ariannu’n llawn
11 22 44

Ydych chi’n gweithio ar hyn o bryd ac yn awyddus i wella’ch
sgiliau Saesneg a Mathemateg?


Beth sydd gennym i’w gynnig

Mae Gwella’ch Saesneg a’ch Mathemateg yn wefan benodol gan y t2 Group, un o gwmnïau hyfforddiant mwyaf y Deyrnas Unedig.

Os ydych chi’n gweithio ar hyn o bryd ac yn teimlo bod angen ichi wella’ch sgiliau Saesneg neu Fathemateg, gallwn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau hynny yn eich gwaith, gydag ystod o hyfforddiant sydd wedi’i ariannu’n llawn. Mae’r hyfforddiant hwn ar gael drwy’r Asiantaeth Ariannu Sgiliau yn Lloegr a Llywodraeth Cymru yng Nghymru, wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Sgwrsiwch ar-lein nawr!

Chat on-line now

Sgwrsiwch ar-lein gyda Thiwtor Saesneg neu Fathemateg nawr.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Datblygu’ch
Saesneg

Develop your English

Gwellwch eich Saesneg a’ch sgiliau cyfathrebu.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Datblygu’ch Mathemateg

Develop your Maths

Gwellwch y ffordd rydych chi’n gweithio gyda rhifau yn eich swydd.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

 

Mwy o wybodaeth?

Diddordeb mewn Prentisiaeth?

Interested in an Apprenticeship?

Cliciwch yma i fynd i’n gwefan benodol ar Brentisiaethau

 

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Chyflogwyr

A hoffech chi wybod mwy am ein gwaith ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang), yr Iaith Gymraeg neu hoffech chi wybod sut allwn ni gwrdd â’ch anghenion chi.
I fynd i’n Porth Dysgwyr Cliciwch Yma ac i fynd i’n Porth Cyflogwyr Cliciwch Yma .